Endüstriyel ev dekorasyonu tasarım stilinin kökeni hakkında fazla bilgi yoktur. Yirminci yüzyılın başlarında geliştiği yaygın olarak kabul edilmektedir. İkinci sanayi devriminin sonunda, küreselleşmeye yönelik endüstriyel tarzı eğilim daha da belirginleşti. Batı Avrupa fabrikaları kapatıldı ve operasyonlarını düşük maliyetli ülkelere taşıdı. Sonuç...