Boyutlu ahşap kereste belirli bir uzunluk, genişlik ve derinliğe göre kesilir. Bununla birlikte, nominal ölçü (itibari ölçü) ile gerçek ölçü arasında bir fark vardır. Aşağıdaki tablolar çok sayıdaki Kuzey Amerika kereste boyutlarının hem nominal hem de gerçek ölçülerini göstermektedir. [toc] Yumuşak...